01
Święto Niepodległości w VIII LOS
 
czytaj

Zapraszamy do Galerii!

01
Legendy Szlaku Orlich Gniazd
 
czytaj

Zapraszamy do Galerii!!!

01
Rowerami do Olsztyna
 
czytaj

Zapraszamy do Galerii!

01
Dbamy o nasze jeże
 
czytaj

Zapraszamy do Galerii!

01
Dzień Nauczyciela w VIII LOS
 
czytaj

Zapraszamy do Galerii!!!

01
Dzień Głośnego Czytania w VIII LOS
 
czytaj

Zapraszamy do Galerii!!!

01
Oferta edukacyjna
 
Oferta edukacyjna 2021/2022 czytaj

Kryteria rekrutacji  na rok szkolny 2021/2022

Kryteria rekrutacji do VIII Liceum Ogólnokształcącego Samorządowego
w Częstochowie na rok szkolny 2021/2022

 

 

 

 Podstawa prawna:  • Ustawa z dnia 14.12.2016r. – Prawo oświatowe – Rozdział 6 art. 130 – 164 pn „Przyjmowanie do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, publicznych szkól
   i publicznych placówek ( Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.)

 

  • Rozporządzenie MEN z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz.U. z 2019 r. poz. 1737)

 

  • Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych i klas wstępnych szkół   ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022 ogłoszone przez Ministra Edukacji i Nauki w dniu 28.01.2021r.
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
   z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 poz. 493 z późn. zm) 

 

I. Oferta edukacyjna na rok szkolny 2021/2022

 

 

 


Klasa


Limit miejsc


Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym


Przedmioty uzupełniające


Drugi język obcy do wyboru


Przedmioty
z których oceny będą przeliczane na punkty


A


30


Grupa I – 15 osób


 język polski

 historia

 wiedza o społeczeństwie

 

 

j. niemiecki /

j. francuski


 


 język polski, matematyka, wiedza
o społeczeństwie oraz jeden przedmiot do wyboru z: historia, geografia, język angielski

 

CZYTAJ WIĘCEJ 

   

Grupa II – 15 osób


język polski

historia

język angielski

 


edukacja medialna


 


j. niemiecki /

j. francuski


język polski, matematyka, język angielski oraz  jeden przedmiot do wyboru z: wiedza o społeczeństwie, historia, geografia

 

CZYTAJ WIĘCEJ 


B


30


Grupa I – 15 osób


język polski

geografia

język angielski

 


edukacja medialna


 


j. niemiecki /

j. włoski


język polski, matematyka, język angielski oraz jeden przedmiot do wyboru z: wiedza o społeczeństwie,  geografia, informatyka

 

CZYTAJ WIĘCEJ 

   

Grupa II – 15 osób


biologia

chemia

język angielski


 


pierwsza pomoc


j. niemiecki /

j. włoski


język  polski, matematyka, język angielski oraz jeden przedmiot do wyboru z: chemia, biologia, edukacja dla bezpieczeństwa

 

CZYTAJ WIĘCEJ 


C


30


Grupa I – 15 osób


geografia

matematyka

język angielski


 


edukacja

informatyczna


j. niemiecki /

j. francuski


język  polski, matematyka, język angielski oraz jeden przedmiot do wyboru z: geografia, informatyka, wiedza o społeczeństwie

 

CZYTAJ WIĘCEJ


 


 


Grupa II – 15 osób


geografia

wiedza o społeczeństwie

język angielski


 


 


j. niemiecki /

j. francuski


język  polski, matematyka, język angielski oraz  jeden przedmiot do wyboru z: geografia, informatyka, wiedza o społeczeństwie

 

CZYTAJ WIĘCEJ 

 

 

 

 

 

II. Kryteria rekrutacji

 

   1. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w wyniku rekrutacji – 200 punktów.

 

  1. Liczba punktów możliwych do uzyskania za wyniki egzaminu ósmoklasisty maksimum – 100 punktów.

 

  1. W przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty, wynik przedstawiony w procentach z:a)     języka polskiego,

 

b)     matematyki,

 

- mnoży się przez 0,35.  1. W przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty, wynik przedstawiony w procentach z:a)     języka obcego nowożytnego mnoży się przez 0,3.  1. W przypadku przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, za oceny wyrażone w stopniu:a)     celującym  -  przyznaje się po18 punktów;

 

b)     bardzo dobrym  -  przyznaje się po 17 punktów;

 

c)     dobrym -  przyznaje się po 14 punktów;

 

d)     dostatecznym  -  przyznaje się po 8 punktów;

 

e)     dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty.  1. Punktacja za dodatkowe osiągnięcia:a)     świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 7 punktów

 

b)     w przypadku uzyskania w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych szczególnych osiągnięć  można uzyskać maksymalnie 18 punktów (szczegółowe informacje dotyczące przyznawania punktów za osiągnięcia zawarte są w Rozporządzeniu MEN z dn.21 sierpnia 2019r.)

 

c)     w przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym  na rzecz środowiska szkolnego,
w szczególności w formie wolontariatu, przyznaje się 3 punkty.  1. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty mają zastosowanie przepisy Rozporządzenia MEN z dn.21 sierpnia 2019r. 

 

III. Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym

 

   • od 17 maja 2021r. do 21 czerwca 2021r. do godziny 15:00 – składanie wniosków,
   w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna)
  • od 25 czerwca 2021r. do 14 lipca 2021r. do godziny 15:00 – uzupełnienie wniosku
   o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zamianę szkół do których kandyduje

 

  • 22 lipca 2021r. – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 

  • od 23 lipca 2021r. do 30 lipca 2021r. do godziny 15:00 – potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału  świadectwa ukończenia szkoły
   i  oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej

 

  • 2 sierpnia 2021r. do godziny 14:00 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 

 

IV. Terminy w postępowaniu uzupełniającym

 

   • od 3 sierpnia 2021r. do 5 sierpnia 2021r. – składanie wniosków
   o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna)
  • 16 sierpnia 2021r. – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 

  • od 17 sierpnia 2021r. do 20 sierpnia 2021r. do godziny 15:00 – potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału  świadectwa ukończenia szkołyi  oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej  • 23 sierpnia 2021r.  – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 

 

 

 

 

 

V. Informacje dodatkowe

 

   1. Przed zaakceptowaniem zasad rekrutacji kandydat zobowiązany jest zapoznać się
   z komunikatami oraz wzorami dokumentów dotyczącymi  rekrutacji umieszczonymi na stronie szkoły www.8los.pl

 

  1. Do szkoły obowiązuje rekrutacja elektroniczna. Kandydat składa podanie wydrukowane bezpośrednio ze strony internetowej wraz z wymaganymi dokumentami
   w terminach obowiązujących w procesie rekrutacji.

 

  1. Do wniosku o przyjęcie do szkoły kandydaci załączają:
  • 2 zdjęcia (podpisane na odwrocie)

 

  • kartę zdrowia
  1. Dokumenty do szkoły należy składać w teczce wypełnionej według wzoru zamieszczonego na stronie szkoły  www.8los.pl 

 

 
Warto wiedzieć:

Oferta edukacyjna na rok 2021/2022

czytaj wiecej

Stypendium 

czytaj wiecej

Trzymaj forme z 8 LOS

czytaj wiecej
Wszelkie prawa zastrzeżone przez VIII Liceum Ogólnokształcące Samorządowe
Projekt i realizacja: logo media Media Essence / mediaessence.pl

Ta strona używa pliki cookies (ciasteczka). W każdej chwili możesz zablokować lub ograniczyć umieszczanie plików cookies (ciasteczek) w Twoim urządzeniu zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej o możliwościach zmiany ustawień przeglądarki internetowej znajdziesz tutaj.