01
Jasełka 2022
 
czytaj

Zapraszamy do Galerii!!!

01
Mikołajki w VIII LOS
 
czytaj

Zapraszamy do Galerii!!!

01
Kopciuszek w VIII LOS
 
czytaj

Zapraszamy do Galerii!!!

01
Andrzejki w VIII LOS
 
czytaj

Zapraszamy do Galerii!!!

01
Uroczystość nadania imienia naszej szkole
 
czytaj

Zapraszamy do Galerii!!!

Kryteria rekrutacji na rok szkolny 2022/2023

Kryteria rekrutacji do VIII Liceum Ogólnokształcącego Samorządowego
w Częstochowie na rok szkolny 2022/2023

 

 Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 14.12.2016r. – Prawo oświatowe – Rozdział 6 art. 130 – 164 „Przyjmowanie do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, publicznych szkól
  i publicznych placówek ( Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.)
 • Rozporządzenie MEN z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz.U. z 2019 r. poz. 1737)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 poz. 493 z późn. zm)

 

I. Oferta edukacyjna na rok szkolny 2022/2023

 

Klasa

Limit miejsc

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym

Przedmioty uzupełniające

Drugi język obcy do wyboru

Przedmioty
z których oceny będą przeliczane na punkty

A

30

 język polski

 historia

 wiedza o społeczeństwie

 

j. niemiecki /

j. francuski

 

 język polski, matematyka, wiedza
o społeczeństwie oraz jeden przedmiot do wyboru z: historia, geografia, język angielski

B

30

Grupa I – 15 osób

biologia

chemia

język angielski

 

pierwsza pomoc

j. niemiecki /

j. włoski

język  polski, matematyka, język angielski oraz jeden przedmiot do wyboru z: chemia, biologia, edukacja dla bezpieczeństwa

   

Grupa II – 15 osób

biologia

język polski

język angielski

 

edukacja medialna

 

j. niemiecki /

j. włoski

język  polski, matematyka, język angielski oraz jeden przedmiot do wyboru z: biologia, edukacja dla bezpieczeństwa, wiedza o społeczeństwie

C

30

język polski

geografia

język angielski

edukacja medialna

 

j. niemiecki /

j. francuski

język polski, matematyka, język angielski oraz jeden przedmiot do wyboru z: wiedza o społeczeństwie,  geografia, informatyka

D

30

Grupa I – 15 osób

geografia

matematyka

język angielski

 

edukacja

informatyczna

j. niemiecki /

j. francuski

język  polski, matematyka, język angielski oraz jeden przedmiot do wyboru z: geografia, informatyka, wiedza o społeczeństwie

 

 

Grupa II – 15 osób

geografia

wiedza o społeczeństwie

język angielski

 

 

j. niemiecki /

j. francuski

język  polski, matematyka, język angielski oraz  jeden przedmiot do wyboru z: geografia, informatyka, wiedza o społeczeństwie

E

30

język polski

historia

język angielski

edukacja medialna

 

j. niemiecki /

j. francuski

język polski, matematyka, język angielski oraz  jeden przedmiot do wyboru z: wiedza o społeczeństwie, historia, geografia

 

 

II. Kryteria rekrutacji

 

 1. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w wyniku rekrutacji – 200 punktów.
 2. Liczba punktów możliwych do uzyskania za wyniki egzaminu ósmoklasisty maksimum – 100 punktów.
 3. W przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty, wynik przedstawiony w procentach z:

a)     języka polskiego,

b)     matematyki,

- mnoży się przez 0,35.

        4. W przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty, wynik przedstawiony w procentach z:

a)     języka obcego nowożytnego mnoży się przez 0,3.

         5. W przypadku przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, za oceny wyrażone w stopniu:

a)     celującym  -  przyznaje się po18 punktów;

b)     bardzo dobrym  -  przyznaje się po 17 punktów;

c)     dobrym -  przyznaje się po 14 punktów;

d)     dostatecznym  -  przyznaje się po 8 punktów;

e)     dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty.

        6. Punktacja za dodatkowe osiągnięcia:

a)     świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 7 punktów

b)     w przypadku uzyskania w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych szczególnych osiągnięć  można uzyskać maksymalnie 18 punktów (szczegółowe informacje dotyczące przyznawania punktów za osiągnięcia zawarte są w Rozporządzeniu MEN z dn.21 sierpnia 2019r.)

c)     w przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym  na rzecz środowiska szkolnego,
w szczególności w formie wolontariatu, przyznaje się 3 punkty.

        7. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty mają zastosowanie przepisy Rozporządzenia MEN z dn.17 sierpnia 2021 n r.

 

III. Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym

 

 • od 16 maja 2022r. do 20 czerwca 2022r. do godziny 15:00 – składanie wniosków,
  w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna)
 • od 24 czerwca 2022r. do 13 lipca 2022r. do godziny 15:00 – uzupełnienie wniosku
  o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zamianę szkół do których kandyduje
 • 20 lipca 2022r. – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
 • od 21 lipca 2022r. do 28 lipca 2022r. do godziny 15:00 – potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału  świadectwa ukończenia szkoły
  i  oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej
 • 29 lipca 2022r. do godziny 14:00 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

IV. Terminy w postępowaniu uzupełniającym

 

 • od 1 sierpnia 2022r. do 3 sierpnia 2022r. do godziny 15:00 – składanie wniosków
  o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna)
 • 12 sierpnia 2022r. – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
 • od 16 sierpnia 2022r. do 18 sierpnia 2022r. do godziny 15:00 – potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału  świadectwa ukończenia szkoły

i  oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej

 • 19 sierpnia 2022r.  do godziny 14:00 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

 

 

V. Informacje dodatkowe

 

 1. Przed zaakceptowaniem zasad rekrutacji kandydat zobowiązany jest zapoznać się
  z komunikatami oraz wzorami dokumentów dotyczącymi  rekrutacji umieszczonymi na stronie szkoły www.8los.pl
 2. Do szkoły obowiązuje rekrutacja elektroniczna.
 3. Do wniosku o przyjęcie do szkoły kandydaci załączają:
 • 2 zdjęcia (podpisane na odwrocie)
 • kartę zdrowia

        4. Dokumenty do szkoły należy składać w teczce wypełnionej według wzoru zamieszczonego na stronie szkoły  www.8los.pl

 

 

 

 

 

 
Warto wiedzieć:

Oferta VIII LOS

czytaj wiecej

stypendium2022

czytaj wiecej

Trzymaj forme z 8 LOS

czytaj wiecej
Wszelkie prawa zastrzeżone przez VIII Liceum Ogólnokształcące Samorządowe
Projekt i realizacja: logo media Media Essence / mediaessence.pl

Ta strona używa pliki cookies (ciasteczka). W każdej chwili możesz zablokować lub ograniczyć umieszczanie plików cookies (ciasteczek) w Twoim urządzeniu zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej o możliwościach zmiany ustawień przeglądarki internetowej znajdziesz tutaj.