01
Literacko i ekologicznie
 
czytaj

Zapraszamy do Galerii!!!

01
Rajd integracyjny 2021
 
czytaj

Zapraszamy do Galerii!!!

01
Witajcie w nowym roku szkolnym!
 
czytaj

Zapraszamy do Galerii!!!

01
Koniec roku szkolnego 2020/2021
 
czytaj

Zapraszamy do Galerii!!!

01
Oferta edukacyjna
 
Oferta edukacyjna 2021/2022 czytaj
Aktualności

Informacja w sprawie zebrań z rodzicami

Zebrania z rodzicami odbędą się 9 września (czwartek) w godzinach:


17.45 - klasy I


18.00 - klasy II i III

Informacja dotycząca szczepień uczniów w wieku 12 - 18 lat

W załączeniu publikujemy list Ministra Zdrowia oraz materiały edukacyjne, dotyczące szczepień. 

 


Kiermasz Podręczników

Witajcie w nowym roku szkolnym

1 września uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w uroczystym rozpoczęciu roku szkolnego 2021/22. Pani Dyrektor Ilona Walczak - Dądela powitała młodzież, życzyła wszystkim powodzenia w nowym roku szkolnym oraz poinformowała o procedurach bezpieczeństwa, obowiązujących na terenie placówki. Odbyło sie równiez ślubowanie klas pierwszych. Życzymy wszystkim zdrowia, siły i wytrwałości!!!

 

 

 

 

 

 

Procedury funkcjonowania VIII LO Samorządowego w Częstochowie

Procedury funkcjonowania

VIII Liceum Ogólnokształcącego Samorządowego
w Częstochowie

 

obowiązujące od dnia 1 września 2021 r.

Procedury zostały opracowane na podstawie wytycznych MEiN, MZ i GIS  
z uwzględnieniem specyfiki placówki.

 

§ 1

Organizacja zajęć w szkole

 

1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji
w warunkach domowych lub w izolacji.

 

2. Do szkoły może wejść osoba bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.

 

3. Przebywanie w szkole osób z zewnątrz jest ograniczone do niezbędnego minimum. Preferowany jest kontakt za pomocą poczty elektronicznej lub kontakt telefoniczny. Główne narzędzie komunikacji z rodzicami/prawnymi opiekunami uczniów stanowi e-dziennik.

 

4. Osoby z zewnątrz wchodzą do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:

 

a)     przemieszczają się tylko do wyznaczonych obszarów

b)    przestrzegają zasady dystansu społecznego min. 1,5 m,

c)     przestrzegają obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym

d)    stosują środki ochronne: osłona ust i nosa (maseczka)

 

5. Uczniowie korzystają z dwóch wejść do budynku szkoły. Przy wejściach jest zamieszczona informacja o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcja użycia środka dezynfekującego. Wszyscy wchodzący do budynku szkoły mają obowiązek skorzystania
z płynu do dezynfekcji rąk.

 

6. Płyn do dezynfekcji rąk jest również dostępny w każdej sali oraz w wyznaczonych miejscach na terenie szkoły.

 

7. W przypadku braku możliwości zachowania bezpiecznego dystansu społecznego nauczyciele, uczniowie i pracownicy szkoły są zobowiązani do zakrywania ust i nosa podczas przebywania w przestrzeni wspólnej, z wyłączeniem czasu przebywania przez nauczycieli i uczniów w salach podczas zajęć lekcyjnych.

 

8. Na terenie szkoły obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust. W toaletach i w salach, przy umywalkach są umieszczone instrukcje mycia rąk

 

9. Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.

 

10. Podczas realizowania planowych zajęć tygodniowych, w miarę możliwości jest ograniczone przemieszczanie się uczniów między salami.

 

11. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy/przybory do ćwiczeń oraz podłoga powinny zostać umyte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć. 

 

12. Przy sprzyjających warunkach pogodowych zaleca się prowadzenie zajęć wychowania fizycznego na terenie wokół szkoły.

 

13. Podczas realizacji zajęć sportowych, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.

 

14. Możliwe jest prowadzenie zajęć lekcyjnych na świeżym powietrzu, np. na terenie ogrodu szkolnego.

 

15. W czasie wyznaczonych przerw uczniowie mogą wychodzić z budynku i przebywać
w ogrodzie. Pozostają wówczas pod opieką nauczyciela pełniącego dyżur. Uczniowie nie mogą samodzielnie opuszczać terenu szkoły w godzinach swoich zajęć lekcyjnych.

 

16. Uczniowie korzystają z własnych przyborów szkolnych i podręczników, którymi nie powinni wymieniać się między sobą.

 

17. Uczniowie nie powinni zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
w szczególności z niepełnosprawnościami.

 

18. Przy korzystaniu z szafek należy zachować zasadę dystansu społecznego. Uczniowie powinni używać środka do dezynfekcji rąk umieszczonego w przestrzeni szatni.

 

19. Zajęcia pozalekcyjne odbywają się zgodnie zasadami bezpieczeństwa ustalonymi dla zajęć obowiązkowych.

 

20. Zajęcia rewalidacyjne i zajęcia nauczania indywidualnego będą się odbywały zgodnie z aktualnymi zaleceniami MEN i GIS oraz z uwzględnieniem stanu zdrowia zarówno ucznia jak i nauczyciela.

 

21. Zasady korzystania z biblioteki szkolnej oraz godziny jej pracy – Załącznik nr 1.

 

22. Zasady korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej oraz godziny jego pracy, uwzględniające wymagania określone w przepisach prawa oraz aktualnych wytycznych m.in. Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia – Załącznik nr 2.

 

23. Zasady uczestnictwa uczniów w zajęciach sportowych i organizacja zajęć wychowania fizycznego – Załącznik nr 3.

Warto wiedzieć:

Oferta edukacyjna na rok 2021/2022

czytaj wiecej

Stypendium 

czytaj wiecej

Trzymaj forme z 8 LOS

czytaj wiecej
Wszelkie prawa zastrzeżone przez VIII Liceum Ogólnokształcące Samorządowe
Projekt i realizacja: logo media Media Essence / mediaessence.pl

Ta strona używa pliki cookies (ciasteczka). W każdej chwili możesz zablokować lub ograniczyć umieszczanie plików cookies (ciasteczek) w Twoim urządzeniu zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej o możliwościach zmiany ustawień przeglądarki internetowej znajdziesz tutaj.