01
Wiosna, wiosna...
 
czytaj

Zapraszamy do Galerii!!!

01
Pożegnanie Maturzystów
 
czytaj

Zapraszamy do Galerii!!!

01
Dzień Otwarty w VIII LOS
 
czytaj

Zapraszamy do Galerii!!!

01
Dzień Frankofonii
 
czytaj

Zapraszamy do Galerii!!!

01
Spotkanie "Solidarni z Ukrainą"
 
czytaj

Zapraszamy do Galerii!!!

Klauzula informacyjna do formularza kontaktowego 

 


 


INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH


Realizując obowiązek informacyjny w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), w skrócie RODO informujemy, że:


 


TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA


Administratorem danych osobowych jest VIII Liceum Ogólnokształcące Samorządowe
w Częstochowie


DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA


Z administratorem danych można skontaktować się w następujący sposób:  1. listownie na adres siedziby administratora: ul. Worcella 22, 42-202 Częstochowa

  2. telefonicznie pod numerem: 34 364 27 62

  3. za pośrednictwem poczty elektronicznej: lo8@edukacja.czestochowa.pl

  4. d.  przez elektroniczną skrytkę podawczą ePUAP na adres skrytki: lo8czwa


 


DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH


Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod.bfo@edukacja.czestochowa.pl lub telefonicznie pod numerem 34 370 63 14.


 


CELE I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA


Dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia z Panem/Panią komunikacji za pomocą:


poczty elektronicznej, formularza kontaktowego  lub Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ePUAP), jeśli zainicjuje Pan/Pani taką komunikację.


Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO i art. 6 ust. 1 lit. e RODO, w związku z ustawą z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych oraz ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.


 


   


 ODBIORCY DANYCH


Odbiorcami do których mogą być przekazane Pana/Pani dane osobowych będą podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Odrębną kategorię odbiorców, którym mogą być ujawnione Pana/Pani dane są podmioty uprawnione do obsługi doręczeń[1] oraz podmiot, z którym administrator zawarł umowę na świadczenie związanych
z użytkowanymi systemami informatycznymi.


 


OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH


Pana/Pani dane będą przetwarzane do momentu realizacji konkretnej sprawy, w której zostały zebrane oraz do celów archiwalnych przez czas określony w przepisach prawa, zgodnie
z  Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt.


PRAWA PODMIOTÓW DANYCH


Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Panu/Pani prawo żądania od Administratora:  1. dostępu do swoich danych;

  2. sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

  3. ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

  4. usunięcia danych osobowych;

  5. sprzeciwu wobec przetwarzania danych.


PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO


Gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00).


INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH


Pana/Pani dane są niezbędne, aby umożliwić administratorowi prowadzenie komunikacji
z Panem/Panią. Niepodanie tych danych będzie skutkowało niemożliwością jej prowadzenia.


 


INFORMACJE O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYCJI, W TYM O PROFILOWANIU


Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany
i nie będą profilowane.


 


POLITYKA PRYWATNOŚCI


Zasady dotyczące przetwarzania danych w serwisach WWW VIII Liceum Ogólnokształcącego Samorządowego w Częstochowie zostały określone w Polityce Prywatności http://8los.pl/polityka-prywatnoscinbsp.html


[1] Sytuacja dotyczy głównie podmiotów świadczących usługi doręczania przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w tym m.in. ePUAP w związku z § 8 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych.


  


Warto wiedzieć:

Oferta VIII LOS

czytaj wiecej

stypendium2021

czytaj wiecej

Trzymaj forme z 8 LOS

czytaj wiecej
Wszelkie prawa zastrzeżone przez VIII Liceum Ogólnokształcące Samorządowe
Projekt i realizacja: logo media Media Essence / mediaessence.pl

Ta strona używa pliki cookies (ciasteczka). W każdej chwili możesz zablokować lub ograniczyć umieszczanie plików cookies (ciasteczek) w Twoim urządzeniu zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej o możliwościach zmiany ustawień przeglądarki internetowej znajdziesz tutaj.