01
Zakończenie roku szkolnego 2021/22
 
czytaj

Zapraszamy do Galerii!!!

01
Zajęcia na Politechnice Częstochowskiej
 
czytaj

Zapraszamy do Galerii!!!

01
Gra terenowa - Wszystko nas łączy...
 
czytaj

Zapraszamy do Galerii!!!

01
Wycieczka w Pieniny
 
czytaj

Zapraszamy do Galerii!!!

01
Pożegnanie Maturzystów
 
czytaj

Zapraszamy do Galerii!!!

Seminarium w Berlinie w dniach 4.03-8.03.2003
W dn. 4.03-8.03.2003 odbyło się w Berlinie seminarium poświęcone rozszerzeniu Unii Europejskiej na Wschód. W seminarium uczestniczyli uczniowie i nauczyciele szkół partnerskich z Niemiec, Litwy, Czech i Polski. VIII Liceum Ogólnokształcące Samorządowe w Częstochowie reprezentowało 4 uczniów i nauczycielka języka niemieckiego, mgr Ewa Kozłowska.

Podstawowym elementem programu były wykłady pracowników Akademii Nauk Politycznych w Berlinie oraz ambasad Polski, Czech i Litwy. Wykłady dotyczyły procesu powstawania Unii Europejskiej, działalności podstawowych instytucji Unii oraz analizy „Kryteriów Kopenhaskich”, które wyznaczają ideowe podłoże istnienia i rozszerzania Unii.

Wszystkie wykłady kończyły się dyskusją uczestników.

Jeden z wykładowców, dr Jaroslav Sonka, przedstawił historię holokaustu w Berlinie. Młodzież zobaczyła miejsca, skąd odbywał się transport Żydów do obozów zagłady oraz miała możliwość zwiedzenia nowopowstałego Muzeum Żydowskiego, które jest szczególnym miejscem pamięci.

Poruszenie kwestii żydowskiej podczas seminarium nie było przypadkowe. Miało wywołać u młodzieży refleksję, jak wielkie tragedie niosą za sobą nierozwiązane konflikty, podziały wśród ludzi i brak współpracy. Przesłaniem wykładów dr Sonki była konieczność budowania Unii w Europie po to, aby uniknąć w przyszłości wojen i stworzyć ludziom dostatnie warunki życia.

Ciekawy punkt programu stanowiły warsztaty, podczas których uczniowie badali na podstawie materiałów źródłowych stopień spełnienia warunków wstąpienia do Unii przez kraje kandydujące.

Prace te dały uczniom możliwość prezentacji przygotowanych referatów i popisania się znajomością języka niemieckiego. Wyniki prac polskiej grupy na temat spełniania kryteriów przystąpienia do Unii przez Cypr przedstawiła uczennica III klasy- Małgorzata Przymus.

W czasie trwania warsztatów opiekunka grupy z Polski udzieliła telefonicznie wywiadu dla radia „ Deutsche Welle” na temat genezy spotkania, przebiegu zajęć oraz nadziei i obaw młodych Polaków w przededniu wstąpienia do Unii W rozmowie nawiązano do wypowiedzi prezydenta Francji Jaqua Chiraqua o podziale Europy na starych, uprzywilejowanych członków Unii i kandydatów, którzy pukając do drzwi Unii nie mają rzekomo prawa do zabierania głosu na temat sytuacji politycznej na świecie i opowiadania się po stronie Stanów Zjednoczonych. Ta kontrowersyjna wypowiedź wzbudziła zarówno wśród uczestników krajów Europy Środkowej i Wschodniej, jak i wśród Niemców oburzenie i była jeszcze jednym dowodem na to, że istnienie Parlamentu Europejskiego, który mówi głosem wszystkich krajów europejskich, ma sens.

Spotkanie z attache’ handlowym ambasady Polski, panem Andrzejem Wyrfelem poświęcone było analizie starań Polski o wstąpienie do Unii. Spotkanie zakończyło się dyskusją na temat dobrych i złych skutków wstąpienia naszego kraju do Unii. Największe obawy zgłaszają polscy rolnicy, którzy boją się konkurencji ze strony dobrze dotowanych rolników Unii Europejskiej.

Inne grupy przeciwne wstąpieniu do Unii podnoszą kwestię wykupu polskiej ziemi przez obcokrajowców, zwłaszcza Niemców. Co ciekawe, młodzież z Nadrenii- Palatynatu nie wiedziała o tych stereotypowych opiniach. Niemcy obawiają się natomiast napływu ludzi ze

Wschodu Europy poszukujących miejsc pracy.

Dyskusja zakończyła się wnioskiem o wielkiej misji Unii polegającej na wyrównywaniu poziomów życia w różnych regionach Europy i zapobieganiu tym samym migracji ludności.

Pobyt młodzieży w stolicy Niemiec był okazją do zwiedzenia ważnych instytucji państwa demokratycznego oraz Unii Europejskiej. Uczestnicy odbyli wycieczkę do Bundestagu i Bundesratu, czyli parlamentu Niemiec, odwiedzili przedstawicielstwa niektórych landów niemieckich oraz biuro Komisji Europejskiej.

W Bundesracie- drugiej izbie parlamentu Niemiec- międzynarodowe grupy odbyły głosowanie nad zgłoszonym przez nie wnioskiem „ Zniszczenie źródeł energii atomowej”.

Młodzież podzieliła się na grupy międzynarodowe reprezentujące poszczególne landy niemieckie. Obrady rozpoczynał i prowadził prezydent, w którego rolę wcielił się uczeń III klasy VIII LOS- Adam Rak. W trakcie obrad poszczególne grupy formułowały opinie na temat energii atomowej. Posiedzenie zakończyło się wnioskiem o wydłużeniu terminu zaprzestania korzystania z energii atomowej do 2010 roku.

Po jednym z pracowicie spędzonych dni uczestnicy seminarium obejrzeli nowoczesną sztukę teatru „Grips- Theater”.

Na zakończenie seminarium doszło do podsumowania wszystkich przedsięwzięć i sformułowania wniosków. Jeden z nich mówi o potrzebie zdefiniowania wyższych wartości łączących Europejczyków, które pozwoliłyby przetrwać kryzysy polityczne i gospodarcze na świecie. Być może należałoby skorzystać z preambuły polskiej konstytucji.

Spotkanie upłynęło w przyjaznej atmosferze i wzbogaciło zarówno uczniów jak i nauczycieli o nowe doświadczenia.
Opracowanie: Ewa KozłowskaWarto wiedzieć:

Oferta VIII LOS

czytaj wiecej

stypendium2021

czytaj wiecej

Trzymaj forme z 8 LOS

czytaj wiecej
Wszelkie prawa zastrzeżone przez VIII Liceum Ogólnokształcące Samorządowe
Projekt i realizacja: logo media Media Essence / mediaessence.pl

Ta strona używa pliki cookies (ciasteczka). W każdej chwili możesz zablokować lub ograniczyć umieszczanie plików cookies (ciasteczek) w Twoim urządzeniu zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej o możliwościach zmiany ustawień przeglądarki internetowej znajdziesz tutaj.