01
Dąb Niepodległości
 
czytaj

Zapraszamy do Galerii!!

01
Dzień św. Patryka w VIII LOS
 
czytaj

Zapraszamy do Galerii !!

01
Oferta edukacyjna
 
czytaj
01
Dzień Otwarty
 
17 maja 2019 czytaj
01
Warsztaty profilaktyczne
 
czytaj

Zapraszamy do Galerii !!!

Aktualności

STRAJK

Informacja MEN dla rodziców w związku ze strajkiem nauczycieli

Do obowiązków dyrektora szkoły i przedszkola należy zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu na terenie placówki (1) i nie zwalnia go z tego obowiązku przystąpienie nauczycieli do strajku (2).


Strajk nie stanowi przyczyny odwołania zajęć w przedszkolu i szkole oraz jej zamknięcia (3).


W sytuacji strajku w przedszkolu lub szkole, dyrektor ma obowiązek zawiadomienia o tym fakcie rodziców uczniów.


Zapewnienie opieki (4) odbywa się zgodnie z planem pracy przedszkola oraz szkoły, tj. z tygodniowym rozkładem zajęć dydaktyczno‐wychowawczych, w tym godzin pracy świetlicy, łącznie z zapewnieniem posiłku, jeżeli dziecko z niego korzysta.


Jeżeli rodzic został powiadomiony o strajku, wówczas ma prawo do informacji o sposobie zapewnienia przez szkołę lub przedszkole zajęć opiekuńczych w tym czasie.


Rodzic, jeśli nie otrzyma komunikatu od dyrektora szkoły lub przedszkola, że nauczyciele przystępują do strajku, bez obaw może przyprowadzić lub wysyłać dziecko do szkoły i nie może spotkać się z sytuacją odesłania lub nieprzyjęcia dziecka do placówki oświatowej.


Jeżeli pomimo wskazanych obowiązków dyrektora szkoły lub przedszkola, rodzic nie otrzyma wystarczającej informacji, a placówka nie zapewnia opieki dziecku na czas strajku, powinien zgłosić ten fakt do organu prowadzącego (5) oraz kuratora oświaty (6). 1. Art. 68 ust. 1 pkt 6 i ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. poz. 69, z późn. zm.).

 2. Art. 7 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r. poz. 967, z późn. zm.).

 3. § 18 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. poz. 69, z późn. zm.).

 4. Art. 44 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz.U. z 2017 r. poz. 1611), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. z 2017 r. poz. 703) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 204).

 5. Art. 10 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.).

 6. Art. 51 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.).


 

Informacja

Informujemy, że w  roku szkolnym 2019/2020 zajęcia w naszym liceum będą odbywały się w systemie jednozamianym. W godzinach 8.00-15.15.

Rejonowy Internetowy Konkurs Czytelniczy

REJONOWY INTERNETOWY KONKURS

CZYTELNICZY To lubię…

pod patronatem Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy
Szkół Polskich

 

Regulamin konkursu dla szkół podstawowych, gimnazjalnych


1.   Celem konkursu jest:


  • zachęcenie uczniów do aktywności twórczej,

 

  • rozwijanie umiejętności pisarskich oraz zainteresowań literackich,

 

  • propagowanie czytelnictwa,

 

  • propagowanie korzystania z biblioteki szkolnej.

 

2.   Konkurs adresowany jest do uczniów klas VII-VIII szkół podstawowych, uczniów kl. III gimnazjum.

 

3. Konkurs polega na wybraniu kategorii i napisaniu krótkiej wypowiedzi pisemnej oraz umieszczeniu jej w formie postu na facebooku biblioteki szkolnej VIII LO     Samorządowego w Częstochowie. (Biblioteka VIII LOSamorządowe)

 

4.     Kategorie konkursowe:

 

 I.  Książka i film – konkurenci czy sprzymierzeńcy?

 II. Książka, którą można czytać bez końca, czyli dlaczego powracam do tego, co już znam.

III. Dlaczego dzieła niektórych twórców zachwycają, a inne nudzą?

 

5.  Uczestnicy konkursu wybierają jedną kategorię.

 

6.  Spośród postów z każdej kategorii wyłonionych zostanie trzech zwycięzców.

 

7. Niezależnie od rozstrzygnięcia konkursu, pierwsza osoba, która weźmie udział w konkursie i na facebooku biblioteki szkolnej VIII LO Samorządowego umieści post
    otrzyma nagrodę– za odwagę.

 

8. Krótka wypowiedź pisemna umieszczona na facebooku biblioteki szkolnej VIII LO Samorządowego powinna zawierać od 100 do 200 wyrazów.

 

9. Każdy uczestnik konkursu proszony jest o umieszczenie przy swoim poście dodatkowej informacji dotyczącej numeru wybranej kategorii oraz nazwy szkoły, do której uczęszcza.

 

10. Posty konkursowe należy umieszczać na facebooku biblioteki szkolnej VIII LO Samorządowego w terminie: od 3 kwietnia 2019 do 10 maja 2019 (włącznie).


11. Wypowiedzi będą ocenienie pod względem poprawności językowej, ortograficznej i interpunkcyjnej, a także szczególnych walorów tej krótkiej pracy.

 

12. Informacja o wynikach konkursu zostanie podana na facebooku biblioteki szkolnej VIII LO Samorządowego oraz na stronie internetowej szkoły.

 

13.  Wręczenie nagród odbędzie się 17 maja podczas Dnia Otwartego Szkoły.

 

14. Wszelkie pytania dotyczące organizacji konkursu proszę kierować na adres e-mail: biblioteka8los@gmail.com

 

15. Przystępując do konkursu uczestnicy wyrażają zgodę na publikację ich danych osobowych.

 

14. Umieszczanie postów na facebooku biblioteki szkolnej jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

 

13. Terminarz:


  • Umieszczanie postów na facebooku biblioteki od 3 kwietnia do 10 maja 2019 r.
  • Zamieszczenie listy laureatów na facebooku biblioteki i na www.8los.pl
   do 14 maja  2019 r.

                                                                                                                                                                 

                                                                                            Organizatorzy:

 

                                                                                                               mgr Renata Białowąs

                                                                                                               mgr Agnieszka Kołodziej –Dudek

 

 

 

 

 


 

 

Kolejny gość w ramch projektu Start The Change

W ramach realizacji projektu Start The Change spotykamy się z obcokrajowcami, którzy zamieszkali w Polsce. Tym razem w murach naszej szkoły gościła pani Maria z Portugalii.

 

 

 

 

 

 

Warto wiedzieć:

MRS

Obecnie w skład Młodzieżowej Rady Szkoły wchodzą:

 

1. Samuel Jasik kl. IIIa

2. Oleksandra Fisichenko kl. Ia

3. Weronika Mądrzyk kl. IIb

4. Laura Stasiura kl. Ib 

5. Wiktoria Borkowska kl. Ia

czytaj wiecej

ManequinChallenge 

Podjeliśmy wyzwanie #ManequinChallenge

 

czytaj wiecej

Stypendium Prezesa Rady Ministrów dla naszego ucznia

Uczeń klasy IIIa Kamil Bejm otrzymał  Stypendium Prezesa Rady Ministrów. Gratulujemy i zyczymy dalszych sukcesów.

 


czytaj wiecej
Wszelkie prawa zastrzeżone przez VIII Liceum Ogólnokształcące Samorządowe
Projekt i realizacja: logo media Media Essence / mediaessence.pl

Ta strona używa pliki cookies (ciasteczka). W każdej chwili możesz zablokować lub ograniczyć umieszczanie plików cookies (ciasteczek) w Twoim urządzeniu zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej o możliwościach zmiany ustawień przeglądarki internetowej znajdziesz tutaj.