01
Nareszcie wakacje!!!
 
czytaj

Zapraszamy do Galerii!!!

01
To My tworzymy VIII LOS :)
 
czytaj

Zapraszamy do Galerii!!!

01
Nasi Maturzyści :)
 
czytaj

Zapraszamy do Galerii!!!

01
A w ogrodzie... wiosna!!!
 
czytaj

Zapraszamy do Galerii!!!

01
Oferta edukacyjna
 
Oferta edukacyjna 2020/2021 czytaj

Kryteria rekrutacji  dla absolwentów szkół podstawowych

Kryteria rekrutacji do VIII Liceum Ogólnokształcącego Samorządowego
w Częstochowie na rok szkolny 2020/2021

 

 Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 14.12.2016r. – Prawo oświatowe – Rozdział 6 art. 130 – 164 pn „Przyjmowanie do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, publicznych szkól
  i publicznych placówek ( Dz.U. z 2019r. poz. 1148 ze zm.)
 • Rozporządzenie MEN z dnia 21 sierpnia 2019r. w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz.U. z 2019 r. poz. 1737).
 • Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty z dnia 24 stycznia 2020r. określająca terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na terenie województwa śląskiego, w tym terminy składania dokumentów (WE – KZ.537.10.2020)
 • Komunikat MEN z dn. 19 maja 2020r.

I. Oferta edukacyjna na rok szkolny 2020/2021

 

Oznaczenie oddziału

Limit miejsc

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym

Przedmioty uzupełniające

Przedmioty
z których oceny będą przeliczane na punkty

A

30

 język polski

 historia

 wiedza o społeczeństwie

 

 język polski, matematyka, wiedza
o społeczeństwie oraz jeden przedmiot do wyboru z: historia, geografia, język angielski

B

30

Grupa I – 15 osób

język polski

historia

język angielski

edukacja medialna

język polski, matematyka, język angielski oraz  jeden przedmiot do wyboru z: wiedza o społeczeństwie, historia, geografia

 

 

Grupa II – 15 osób

język polski

geografia

język angielski

edukacja medialna

 

język polski, matematyka, język angielski oraz jeden przedmiot do wyboru z: wiedza o społeczeństwie,  geografia, informatyka

C

30

biologia

chemia

język angielski

 

pierwsza pomoc

język  polski, matematyka, język angielski oraz jeden przedmiot do wyboru z: chemia, biologia, edukacja dla bezpieczeństwa

D

30

Grupa I – 15 osób

geografia

matematyka

język angielski

 

edukacja informatyczna

język  polski, matematyka, język angielski oraz jeden przedmiot do wyboru z: geografia, informatyka, wiedza o społeczeństwie

 

 

Grupa II – 15 osób

Geografia

WOS

język angielski

 

 

język  polski, matematyka, język angielski oraz  jeden przedmiot do wyboru z: geografia, informatyka, wiedza o społeczeństwie

 

Drugi język obcy do wyboru:  j. niemiecki lub j. francuski.

 

II. Kryteria rekrutacji

 

 1. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w wyniku rekrutacji – 200 punktów.
 2. Liczba punktów możliwych do uzyskania za wyniki egzaminu ósmoklasisty maksimum – 100 punktów.
 3. W przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty, wynik przedstawiony w procentach z:

a)     języka polskiego,

b)     matematyki,

- mnoży się przez 0,35.

 1. W przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty, wynik przedstawiony w procentach z:

a)     języka obcego nowożytnego mnoży się przez 0,3.

 1. W przypadku przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, za oceny wyrażone w stopniu:

a)     celującym  -  przyznaje się po18 punktów;

b)     bardzo dobrym  -  przyznaje się po 17 punktów;

c)     dobrym -  przyznaje się po 14 punktów;

d)     dostatecznym  -  przyznaje się po 8 punktów;

e)     dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty.

 1. Punktacja za dodatkowe osiągnięcia:

a)     świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 7 punktów

 1. w przypadku uzyskania w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych szczególnych osiągnięć  można uzyskać maksymalnie 18 punktów (szczegółowe informacje dotyczące przyznawania punktów za osiągnięcia zawarte są
  w Rozporządzeniu MEN z dn.21 sierpnia 2019r.)
 2. W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym  na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, przyznaje się 3 punkty.
  1. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty mają zastosowanie przepisy Rozporządzenia MEN z dn.21 sierpnia 2019r.

 

III. Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym

 

 • od 15 czerwca 2020r. do 10 lipca 2020r. – składanie wniosków
  o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz uzupełnienie wniosku o świadectwo ukończenia szkoły
 • od 31 lipca 2020r. do 4 sierpnia 2020r. do godziny 15:00 – uzupełnienie wniosku o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz termin na zmianę przez kandydatów wniosków o przyjęcie, w tym zmianę szkół, do których będą kandydować
 • 12 sierpnia 2020r. – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
 • od 13 sierpnia 2020r. do  18 sierpnia 2020r.  – potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły - przedłożenie  świadectwa ukończenia szkoły i  zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku
  o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej
 • 19 sierpnia 2020r. – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
  i kandydatów nieprzyjętych

 

 

IV.  W postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 odstąpiono od przeprowadzania postępowania uzupełniającego.

 

 

V. Informacje dodatkowe

 

 1. Przed zaakceptowaniem zasad rekrutacji kandydat zobowiązany jest zapoznać się
  z komunikatami oraz wzorami dokumentów dotyczącymi  rekrutacji umieszczonymi na stronie szkoły www.8los.pl
 2. Do szkoły obowiązuje rekrutacja elektroniczna. Kandydat składa podanie wydrukowane bezpośrednio ze strony internetowej wraz z wymaganymi dokumentami
  w terminach obowiązujących w procesie rekrutacji.
 3. Do wniosku o przyjęcie do szkoły kandydaci załączają:
 • 2 zdjęcia (podpisane na odwrocie)
 • kartę zdrowia

PLIKI DO POBRANIA
Warto wiedzieć:

Stypendium Prezesa Rady Ministrów dla Jakuba Lizury

 

Uczeń VIII LO Samorządowego, Jakub Lizura otrzymał stypendium Prezesa Rady Ministrów.

Nagrody wręczała p. Lidia Burzyńska, poseł na Sejm RP i pani Alicja Janowska, dyrektor  Delegatury w Częstochowie Kuratorium Oświaty w Katowicach

czytaj wiecej

MRS

 Prezentujemy skład nowej Młodzieżowej Rady Szkoły w kadencji 2019/2020


Przewodnicząca: Weronika Nowak I d

Zastępca: Kamil Stabla I j

Członkowie: Wiktoria Borkowska II a 

Klaudia Chrząstek  I c. 

czytaj wiecej

ManequinChallenge 

Podjeliśmy wyzwanie #ManequinChallenge

 

czytaj wiecej
Wszelkie prawa zastrzeżone przez VIII Liceum Ogólnokształcące Samorządowe
Projekt i realizacja: logo media Media Essence / mediaessence.pl

Ta strona używa pliki cookies (ciasteczka). W każdej chwili możesz zablokować lub ograniczyć umieszczanie plików cookies (ciasteczek) w Twoim urządzeniu zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej o możliwościach zmiany ustawień przeglądarki internetowej znajdziesz tutaj.