01
Żegnaj szkoło, witajcie wakacje!!!
 
czytaj
01
Hawajski Dzień Dziecka
 
czytaj

Zapraszamy do Galerii!!!

01
80 rocznica bitwy o Monte Cassino
 
czytaj

Zapraszamy do Galerii!

01
Zakończenie roku dla maturzystów
 
czytaj

Zapraszamy do Galerii!!!

01
Premiera "Pamiętnika narkomanki"
 
czytaj

Zapraszamy do Galerii!!!

01
Dzień Otwarty 2024
 
czytaj

Zapraszamy do Galerii!!!

01
Dzień Patrona
 
czytaj

Zapraszamy do Galerii!!!

Historia Szkoły

Historia VIII Liceum Ogólnokształcącego Samorządowego w Częstochowie

VIII Liceum Ogólnokształcące Samorządowe w Częstochowie powołano do życia uchwałą Rady Miasta 24.03.1994 roku.

Szkoła została utworzona w dzielnicy Północ, jednej z największych dzielnic miasta, zamieszkałej przez ponad 30 tysięcy mieszkańców. Dotychczas nie było tu szkoły ponadgimnazjalnej. Wobec wyżu demograficznego, aby ułatwić młodzieży możliwość kształcenia blisko miejsca zamieszkania, zdecydowano się na otwarcie szkoły, ale funkcjonującej na nowych zasadach – w tamtym czasie była to pierwsza szkoła średnia
w ówczesnym województwie częstochowskim finansowana z budżetu gminy, czyli przez samorząd. Stąd nazwa LO Samorządowe.

1 września podczas uroczystej inauguracji roku szkolnego 1994/1995 przecięcia wstęgi dokonali Prezydent Miasta Częstochowy Tadeusz Wrona i pierwszy (nowo powołany) dyrektor VIII LO Samorządowego, Maria Osicka. Do pracy przystąpiło 15 nauczycieli oraz dwie pracownice administracji na pół etatu, a do nauki - 59 uczniów trzech równoległych klas pierwszych.

Na początku istnienia szkoły w programie rozwoju zdefiniowano jej misję: Świadomy, twórczy, ceniący wartości ogólnoludzkie Polak i obywatel świata. To motto przyświeca procesowi dydaktyczno-wychowawczemu VIII LOS do dziś…

Przez dwadzieścia lat istnienia szkoła przeżywała wiele ważnych momentów. Jednym z nich był 20 marca 2004 roku, kiedy to VIII LOS obchodziło swoje pierwsze „okrągłe” urodziny – dziesięciolecie istnienia. Uroczystość tę uświetnili swoją obecnością zacni goście, m.in. prof. Jerzy Buzek – premier RP w latach 1997-2001 oraz dr Tadeusz Wrona – ówczesny Prezydent Miasta Częstochowy. Wówczas miało miejsce wręczenie szkole jej sztandaru, który został poświęcony podczas uroczystej mszy św. celebrowanej przez ks. bp. Antoniego Długosza
w kościele pod wezwaniem świętego Jana Kantego w Częstochowie.

Z kolei rok 2005 upłynął społeczności naszej szkoły na staraniach o uzyskanie prestiżowego Certyfikatu Śląskiej Szkoły Jakości. Z dumą prezentujemy go do dziś w szkolnej gablocie
z trofeami.

 

VIII LOS zdobyło także certyfikat Bezpiecznej Szkoły za udział w ogólnopolskim konkursie dotyczącym działań profilaktycznych Bezpieczna szkoła - bezpieczny uczeń. Koordynatorem działań zmierzających do uzyskania tego zaszczytnego tytułu była pani Magdalena Gajak, nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie i wiedzy o kulturze, przy znaczącym wsparciu pani Agnieszki Kołodziej, nauczyciela języka polskiego i bibliotekarza oraz pani Katarzyny Radlak, pedagoga szkolnego. Trzeba podkreślić, że właściwe zrealizowanie wszystkich zadań stanowi zasługę całej społeczności szkolnej.

 

 

 

 

 

Dyrektorzy VIII LOS

Pisząc historię szkoły, nie sposób nie wspomnieć o jej dyrektorach. Od momentu założenia VIII LOS  do 2011 r. funkcję tę sprawowała mgr Maria Osicka. Pani Osicka stworzyła odpowiednie warunki do sprawnego funkcjonowania szkoły, na pierwszym miejscu stawiając wysoki poziom nauczania i sprzyjający osiąganiu wyników klimat szkoły. Zbudowanie bazy dydaktycznej w nowo utworzonej placówce, jej doposażanie, dbałość o estetykę wnętrz
i otoczenia szkoły postawiły dyrektor Marię Osicką w rzędzie sprawnych menadżerów.

Obecnie funkcję dyrektora VIII LO Samorządowego pełni mgr Ilona Walczak-Dądela, która od pierwszych dni na nowym stanowisku wprowadziła szkołę na nowe tory. Dzięki pani dyrektor powstała w liceum klasa sportowa o profilu siatkarskim i zostały podjęte starania
o utworzenie klasy integracyjnej. Uczniowie i nauczyciele przystąpili do nowatorskich inicjatyw, biorąc udział w licznych projektach służących wzbogaceniu wiedzy młodzieży
i szeroko pojętemu rozwojowi szkoły. W budynku przeprowadzono wiele remontów
i doposażono pracownie, a nauczycielom i pracownikom szkoły powierzono nowe zadania, To wszystko sprawiło, że dzięki pani dyrektor Ilonie Walczak-Dądeli kontynuującej dzieło poprzedniczki i wprowadzającej własną koncepcję, VIII LOS zyskało nowy - nowoczesny wizerunek.

Grono pedagogiczne

Na oblicze szkoły i jakość kształcenia ma wpływ również grono pedagogiczne,
w bieżącym roku szkolnym liczące 28 nauczycieli. Jest to kadra, która stawia na nowatorskie metody nauczania, pozwalające uczniom zdobywać wiedzę i umiejętności niezbędne do podjęcia nauki na wyższych uczelniach, kadra, która przygotowuje młodzież do funkcjonowania w społeczeństwie obywatelskim i do odnalezienia się na rynku pracy. Podstawę do wdrażania młodych ludzi w świat nauki i kultury dają nauczycielom ich wysokie, często wieloprzedmiotowe, kwalifikacje i otwartość na zmiany. Oto nazwiska nauczycieli aktualnie uczących w VIII LOS:

 1. mgr Ilona Walczak-Dądela dyrektor szkoły
 2. mgr Kazimierz Albrycht nauczyciel wychowania fizycznego, wychowania do życia
  w rodzinie, edukacji dla bezpieczeństwa, pierwszej pomocy
 3. mgr Agnieszka Borowik nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie
 4. mgr Mariola Ciura nauczyciel wychowania fizycznego
 5. mgr Renata Dobrzańska nauczyciel biologii, przyrody
 6. mgr Magdalena Gajak nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie, wiedzy o kulturze
 7. mgr Marta Grabny nauczyciel języka angielskiego
 8. mgr Agata Ryszczuk nauczyciel matematyki
 9. mgr Jadwiga Idzikowska-Labocha nauczyciel języka niemieckiego
 10. mgr Ewa Jarkiewicz nauczyciel matematyki
 11. mgr Agnieszka Kołodziej nauczyciel języka polskiego, bibliotekarz
 12. mgr inż. Magdalena Kołodziej nauczyciel informatyki, edukacji dla bezpieczeństwa,pierwszej pomocy,  podstaw przedsiębiorczości
 13. mgr Ewa Kozłowska nauczyciel języka niemieckiego, podstaw przedsiębiorczości
 14. mgr Sylwia Krawczyk nauczyciel chemii, przyrody
 15. mgr Ariona Królikowska nauczyciel języka polskiego
 16. mgr Iwona Krysian nauczyciel języka polskiego
 17. mgr Dominika Kucharska nauczyciel języka angielskiego
 18. mgr Agnieszka Osicka nauczyciel języka francuskiego
 19. ks.  Wojciech Radoliński nauczyciel religii 
 20. mgr Artur Płuciennik nauczyciel wychowania fizycznego
 21. mgr Katarzyna Radlak pedagog szkolny
 22. mgr Iwona Skrzypczyk-Gałkowska nauczyciel języka polskiego
 23. mgr Artur Sosnowski nauczyciel języka angielskiego
 24. mgr Tomasz Mączka nauczyciel geografi
 25. mgr Agnieszka Zarębska nauczyciel fizyki i astronomii

 

 

Więcej informacji o historii naszj e szkoły znajdziecie w załączniku. 


PLIKI DO POBRANIA
Warto wiedzieć:

Przekaż 1,5 % podatku dla VIII LOS :)

 

 

czytaj wiecej

Oferta edukacyjna 2024/2025

czytaj wiecej

Trzymaj forme z 8 LOS

czytaj wiecej
Wszelkie prawa zastrzeżone przez VIII Liceum Ogólnokształcące Samorządowe
Projekt i realizacja: logo media Media Essence / mediaessence.pl

Ta strona używa pliki cookies (ciasteczka). W każdej chwili możesz zablokować lub ograniczyć umieszczanie plików cookies (ciasteczek) w Twoim urządzeniu zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej o możliwościach zmiany ustawień przeglądarki internetowej znajdziesz tutaj.